Аудитория на Bgonair.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
49848 55%
 
Жена
41605 45%
Общо 91453 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
545 1%
 
18-24
9296 10%
 
25-29
10171 11%
 
30-34
11235 12%
 
35-39
10524 12%
 
40-44
10078 11%
 
45-49
11813 13%
 
50-54
9851 11%
 
55 +
17940 20%
Общо 91453 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
730 1%
 
Основно
2015 2%
 
Средно
43258 47%
 
Бакалавър
15267 17%
 
Магистър или Доктор
30183 33%
Общо 91453 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
12922 14%
 
400 - 799 BGN
27425 30%
 
800 - 1499 BGN
31128 34%
 
Над 1500 BGN
3495 4%
 
Без доход
15203 17%
 
Отказали отговор
1280 1%
Общо 91453 100%