Аудитория на Bgonair.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
43306 50%
 
Жена
42514 50%
Общо 85820 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
457 1%
 
18-24
7008 8%
 
25-29
8785 10%
 
30-34
8448 10%
 
35-39
11247 13%
 
40-44
11306 13%
 
45-49
11290 13%
 
50-54
8067 9%
 
55 +
19212 22%
Общо 85820 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
363 0%
 
Основно
1781 2%
 
Средно
25061 29%
 
Бакалавър
28269 33%
 
Магистър или Доктор
30346 35%
Общо 85820 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
7901 9%
 
400 - 799 BGN
23634 28%
 
800 - 1499 BGN
22314 26%
 
Над 1500 BGN
13549 16%
 
Без доход
4836 6%
 
Отказали отговор
13586 16%
Общо 85820 100%