Аудитория на Bgonair.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
50380 52%
 
Жена
47401 48%
Общо 97781 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2905 3%
 
18-24
14348 15%
 
25-29
8065 8%
 
30-34
11841 12%
 
35-39
14837 15%
 
40-44
9711 10%
 
45-49
9356 10%
 
50-54
9098 9%
 
55 +
17620 18%
Общо 97781 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
269 0%
 
Основно
3527 4%
 
Средно
46905 48%
 
Бакалавър
18418 19%
 
Магистър или Доктор
28662 29%
Общо 97781 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
11413 12%
 
400 - 799 BGN
21613 22%
 
800 - 1499 BGN
24995 26%
 
Над 1500 BGN
14355 15%
 
Без доход
9533 10%
 
Отказали отговор
15872 16%
Общо 97781 100%