Аудитория на Bloombergtv.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
13968 48%
 
Жена
15312 52%
Общо 29280 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
164 1%
 
18-24
2910 10%
 
25-29
4791 16%
 
30-34
3645 12%
 
35-39
3566 12%
 
40-44
3037 10%
 
45-49
3703 13%
 
50-54
2986 10%
 
55 +
4478 15%
Общо 29280 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
59 0%
 
Основно
348 1%
 
Средно
9528 33%
 
Бакалавър
8461 29%
 
Магистър или Доктор
10884 37%
Общо 29280 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2644 9%
 
400 - 799 BGN
6297 22%
 
800 - 1499 BGN
14394 49%
 
Над 1500 BGN
1744 6%
 
Без доход
4201 14%
 
Отказали отговор
0 0%
Общо 29280 100%