Аудитория на Bloombergtv.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
28511 60%
 
Жена
19194 40%
Общо 47705 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
4568 10%
 
25-29
6282 13%
 
30-34
6384 13%
 
35-39
7452 16%
 
40-44
6730 14%
 
45-49
4772 10%
 
50-54
3282 7%
 
55 +
8235 17%
Общо 47705 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
152 0%
 
Основно
91 0%
 
Средно
19551 41%
 
Бакалавър
11227 24%
 
Магистър или Доктор
16684 35%
Общо 47705 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4618 10%
 
400 - 799 BGN
9916 21%
 
800 - 1499 BGN
13506 28%
 
Над 1500 BGN
8336 17%
 
Без доход
2769 6%
 
Отказали отговор
8560 18%
Общо 47705 100%