Аудитория на Bloombergtv.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
25452 58%
 
Жена
18188 42%
Общо 43640 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
626 1%
 
18-24
6250 14%
 
25-29
5709 13%
 
30-34
6547 15%
 
35-39
5223 12%
 
40-44
6805 16%
 
45-49
3877 9%
 
50-54
1968 5%
 
55 +
6635 15%
Общо 43640 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
141 0%
 
Основно
420 1%
 
Средно
10816 25%
 
Бакалавър
16274 37%
 
Магистър или Доктор
15989 37%
Общо 43640 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
3502 8%
 
400 - 799 BGN
9797 22%
 
800 - 1499 BGN
12774 29%
 
Над 1500 BGN
8469 19%
 
Без доход
3018 7%
 
Отказали отговор
6080 14%
Общо 43640 100%