Аудитория на Az-deteto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
22329 38%
 
Жена
36811 62%
Общо 59140 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3099 5%
 
18-24
5884 10%
 
25-29
4951 8%
 
30-34
6962 12%
 
35-39
13773 23%
 
40-44
7063 12%
 
45-49
4063 7%
 
50-54
4554 8%
 
55 +
8791 15%
Общо 59140 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
403 1%
 
Основно
6853 12%
 
Средно
26498 45%
 
Бакалавър
13196 22%
 
Магистър или Доктор
12190 21%
Общо 59140 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
10431 18%
 
400 - 799 BGN
16860 29%
 
800 - 1499 BGN
11423 19%
 
Над 1500 BGN
4313 7%
 
Без доход
5141 9%
 
Отказали отговор
10972 19%
Общо 59140 100%