Аудитория на Az-deteto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
8818 33%
 
Жена
17985 67%
Общо 26803 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1004 4%
 
18-24
2491 9%
 
25-29
1394 5%
 
30-34
1875 7%
 
35-39
4737 18%
 
40-44
4160 16%
 
45-49
5797 22%
 
50-54
2056 8%
 
55 +
3288 12%
Общо 26802 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
814 3%
 
Основно
1954 7%
 
Средно
14032 52%
 
Бакалавър
5382 20%
 
Магистър или Доктор
4620 17%
Общо 26802 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
5621 21%
 
400 - 799 BGN
10749 40%
 
800 - 1499 BGN
3979 15%
 
Над 1500 BGN
877 3%
 
Без доход
3803 14%
 
Отказали отговор
1773 7%
Общо 26802 100%