Аудитория на Az-deteto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
16275 35%
 
Жена
29593 65%
Общо 45868 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3296 7%
 
18-24
5850 13%
 
25-29
2010 4%
 
30-34
3942 9%
 
35-39
7210 16%
 
40-44
7689 17%
 
45-49
5655 12%
 
50-54
3978 9%
 
55 +
6238 14%
Общо 45868 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
499 1%
 
Основно
3063 7%
 
Средно
15568 34%
 
Бакалавър
16508 36%
 
Магистър или Доктор
10230 22%
Общо 45868 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
5066 11%
 
400 - 799 BGN
17700 39%
 
800 - 1499 BGN
8127 18%
 
Над 1500 BGN
3064 7%
 
Без доход
4672 10%
 
Отказали отговор
7239 16%
Общо 45868 100%