Аудитория на Snimka.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
36501 57%
 
Жена
27358 43%
Общо 63859 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2271 4%
 
18-24
3960 6%
 
25-29
5329 8%
 
30-34
5995 9%
 
35-39
9853 15%
 
40-44
8895 14%
 
45-49
8569 13%
 
50-54
5079 8%
 
55 +
13908 22%
Общо 63859 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
327 1%
 
Основно
2831 4%
 
Средно
23662 37%
 
Бакалавър
22662 35%
 
Магистър или Доктор
14377 23%
Общо 63859 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
8202 13%
 
400 - 799 BGN
18883 30%
 
800 - 1499 BGN
14504 23%
 
Над 1500 BGN
4875 8%
 
Без доход
3284 5%
 
Отказали отговор
14111 22%
Общо 63859 100%