Аудитория на Snimka.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
48701 56%
 
Жена
38903 44%
Общо 87604 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2356 3%
 
18-24
6040 7%
 
25-29
9345 11%
 
30-34
9432 11%
 
35-39
16166 18%
 
40-44
12886 15%
 
45-49
10073 11%
 
50-54
8455 10%
 
55 +
12851 15%
Общо 87604 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
142 0%
 
Основно
3268 4%
 
Средно
49960 57%
 
Бакалавър
15829 18%
 
Магистър или Доктор
18405 21%
Общо 87604 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
11282 13%
 
400 - 799 BGN
26350 30%
 
800 - 1499 BGN
20414 23%
 
Над 1500 BGN
7461 9%
 
Без доход
5263 6%
 
Отказали отговор
16834 19%
Общо 87604 100%