Аудитория на Snimka.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
11973 45%
 
Жена
14409 55%
Общо 26382 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
1050 4%
 
25-29
3646 14%
 
30-34
1762 7%
 
35-39
3658 14%
 
40-44
6768 26%
 
45-49
2849 11%
 
50-54
2400 9%
 
55 +
4249 16%
Общо 26382 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
1071 4%
 
Средно
12975 49%
 
Бакалавър
5656 21%
 
Магистър или Доктор
6680 25%
Общо 26382 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4827 18%
 
400 - 799 BGN
8635 33%
 
800 - 1499 BGN
8099 31%
 
Над 1500 BGN
1050 4%
 
Без доход
3668 14%
 
Отказали отговор
103 0%
Общо 26382 100%