Аудитория на Teenproblem по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
92064 47%
 
Жена
105509 53%
Общо 197573 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
23391 12%
 
18-24
29694 15%
 
25-29
21292 11%
 
30-34
19247 10%
 
35-39
21908 11%
 
40-44
23514 12%
 
45-49
19417 10%
 
50-54
14395 7%
 
55 +
24715 13%
Общо 197573 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3190 2%
 
Основно
26519 13%
 
Средно
69109 35%
 
Бакалавър
64045 32%
 
Магистър или Доктор
34710 18%
Общо 197573 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
22206 11%
 
400 - 799 BGN
53894 27%
 
800 - 1499 BGN
35447 18%
 
Над 1500 BGN
15981 8%
 
Без доход
35150 18%
 
Отказали отговор
34895 18%
Общо 197573 100%