Аудитория на Teenproblem по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
98732 44%
 
Жена
124827 56%
Общо 223559 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
36989 17%
 
18-24
47685 21%
 
25-29
25860 12%
 
30-34
21157 9%
 
35-39
24752 11%
 
40-44
21494 10%
 
45-49
16549 7%
 
50-54
10847 5%
 
55 +
18226 8%
Общо 223559 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2515 1%
 
Основно
45169 20%
 
Средно
111024 50%
 
Бакалавър
34918 16%
 
Магистър или Доктор
29933 13%
Общо 223559 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
30322 14%
 
400 - 799 BGN
51816 23%
 
800 - 1499 BGN
38120 17%
 
Над 1500 BGN
12140 5%
 
Без доход
57011 26%
 
Отказали отговор
34150 15%
Общо 223559 100%