Аудитория на Teenproblem по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
30079 40%
 
Жена
45590 60%
Общо 75669 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8912 12%
 
18-24
17464 23%
 
25-29
7199 10%
 
30-34
6953 9%
 
35-39
7228 10%
 
40-44
6225 8%
 
45-49
6373 8%
 
50-54
4362 6%
 
55 +
10953 14%
Общо 75669 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1409 2%
 
Основно
12218 16%
 
Средно
36552 48%
 
Бакалавър
10246 14%
 
Магистър или Доктор
15244 20%
Общо 75669 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
13891 18%
 
400 - 799 BGN
19009 25%
 
800 - 1499 BGN
14944 20%
 
Над 1500 BGN
7093 9%
 
Без доход
10588 14%
 
Отказали отговор
10144 13%
Общо 75669 100%