Аудитория на Tialoto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
28986 35%
 
Жена
52829 65%
Общо 81815 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1855 2%
 
18-24
8907 11%
 
25-29
8101 10%
 
30-34
10091 12%
 
35-39
13010 16%
 
40-44
9984 12%
 
45-49
8902 11%
 
50-54
7951 10%
 
55 +
13014 16%
Общо 81815 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
544 1%
 
Основно
3016 4%
 
Средно
37499 46%
 
Бакалавър
17124 21%
 
Магистър или Доктор
23632 29%
Общо 81815 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
12682 16%
 
400 - 799 BGN
25601 31%
 
800 - 1499 BGN
26523 32%
 
Над 1500 BGN
4597 6%
 
Без доход
10083 12%
 
Отказали отговор
2329 3%
Общо 81815 100%