Аудитория на Tialoto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
56567 37%
 
Жена
95758 63%
Общо 152325 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
10464 7%
 
18-24
20254 13%
 
25-29
17946 12%
 
30-34
17690 12%
 
35-39
22624 15%
 
40-44
15863 10%
 
45-49
11818 8%
 
50-54
14535 10%
 
55 +
21131 14%
Общо 152325 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
566 0%
 
Основно
13724 9%
 
Средно
74178 49%
 
Бакалавър
26937 18%
 
Магистър или Доктор
36920 24%
Общо 152325 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
16370 11%
 
400 - 799 BGN
41540 27%
 
800 - 1499 BGN
35006 23%
 
Над 1500 BGN
12436 8%
 
Без доход
19687 13%
 
Отказали отговор
27286 18%
Общо 152325 100%