Аудитория на Tialoto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
55681 39%
 
Жена
87328 61%
Общо 143009 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4098 3%
 
18-24
13211 9%
 
25-29
16250 11%
 
30-34
15356 11%
 
35-39
20225 14%
 
40-44
20075 14%
 
45-49
19882 14%
 
50-54
13919 10%
 
55 +
19993 14%
Общо 143009 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
746 1%
 
Основно
4988 3%
 
Средно
48501 34%
 
Бакалавър
52821 37%
 
Магистър или Доктор
35953 25%
Общо 143009 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
14631 10%
 
400 - 799 BGN
45155 32%
 
800 - 1499 BGN
36970 26%
 
Над 1500 BGN
14257 10%
 
Без доход
7251 5%
 
Отказали отговор
24745 17%
Общо 143009 100%