Аудитория на Az-jenata.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
48952 30%
 
Жена
112365 70%
Общо 161317 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3817 2%
 
18-24
16765 10%
 
25-29
17839 11%
 
30-34
15506 10%
 
35-39
20832 13%
 
40-44
19239 12%
 
45-49
15679 10%
 
50-54
18342 11%
 
55 +
33298 21%
Общо 161317 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1402 1%
 
Основно
6422 4%
 
Средно
79733 49%
 
Бакалавър
27115 17%
 
Магистър или Доктор
46645 29%
Общо 161317 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
30254 19%
 
400 - 799 BGN
54783 34%
 
800 - 1499 BGN
40422 25%
 
Над 1500 BGN
10169 6%
 
Без доход
22100 14%
 
Отказали отговор
3589 2%
Общо 161317 100%