Аудитория на Az-jenata.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
75252 31%
 
Жена
167103 69%
Общо 242355 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4342 2%
 
18-24
18939 8%
 
25-29
22843 9%
 
30-34
24774 10%
 
35-39
27870 11%
 
40-44
33778 14%
 
45-49
28052 12%
 
50-54
25996 11%
 
55 +
55761 23%
Общо 242355 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
888 0%
 
Основно
6736 3%
 
Средно
86353 36%
 
Бакалавър
88219 36%
 
Магистър или Доктор
60159 25%
Общо 242355 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
27634 11%
 
400 - 799 BGN
85158 35%
 
800 - 1499 BGN
58806 24%
 
Над 1500 BGN
17530 7%
 
Без доход
13654 6%
 
Отказали отговор
39573 16%
Общо 242355 100%