Аудитория на Az-jenata.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
78902 33%
 
Жена
163579 67%
Общо 242481 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
11251 5%
 
18-24
30122 12%
 
25-29
24296 10%
 
30-34
25768 11%
 
35-39
29534 12%
 
40-44
24055 10%
 
45-49
24115 10%
 
50-54
25149 10%
 
55 +
48191 20%
Общо 242481 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
213 0%
 
Основно
16849 7%
 
Средно
127235 52%
 
Бакалавър
44740 18%
 
Магистър или Доктор
53444 22%
Общо 242481 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
39917 16%
 
400 - 799 BGN
72331 30%
 
800 - 1499 BGN
50154 21%
 
Над 1500 BGN
15819 7%
 
Без доход
26907 11%
 
Отказали отговор
37353 15%
Общо 242481 100%