Аудитория на Aha.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
16153 85%
 
Жена
2771 15%
Общо 18924 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
636 3%
 
25-29
2932 15%
 
30-34
2689 14%
 
35-39
3050 16%
 
40-44
2904 15%
 
45-49
2677 14%
 
50-54
1781 9%
 
55 +
2255 12%
Общо 18924 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
309 2%
 
Основно
945 5%
 
Средно
15259 81%
 
Бакалавър
1241 7%
 
Магистър или Доктор
1170 6%
Общо 18924 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
3589 19%
 
400 - 799 BGN
6650 35%
 
800 - 1499 BGN
4378 23%
 
Над 1500 BGN
1133 6%
 
Без доход
2931 15%
 
Отказали отговор
243 1%
Общо 18924 100%