Аудитория на Aha.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
11251 71%
 
Жена
4554 29%
Общо 15805 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
1230 8%
 
25-29
1678 11%
 
30-34
2360 15%
 
35-39
3064 19%
 
40-44
1974 12%
 
45-49
1952 12%
 
50-54
1641 10%
 
55 +
1906 12%
Общо 15805 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
287 2%
 
Основно
821 5%
 
Средно
11285 71%
 
Бакалавър
2250 14%
 
Магистър или Доктор
1162 7%
Общо 15805 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2999 19%
 
400 - 799 BGN
4039 26%
 
800 - 1499 BGN
4045 26%
 
Над 1500 BGN
830 5%
 
Без доход
462 3%
 
Отказали отговор
3430 22%
Общо 15805 100%