Аудитория на Aha.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
10662 75%
 
Жена
3493 25%
Общо 14155 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
644 5%
 
25-29
1607 11%
 
30-34
2122 15%
 
35-39
2967 21%
 
40-44
1525 11%
 
45-49
1828 13%
 
50-54
999 7%
 
55 +
2463 17%
Общо 14155 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
494 3%
 
Средно
7790 55%
 
Бакалавър
4346 31%
 
Магистър или Доктор
1525 11%
Общо 14155 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
1577 11%
 
400 - 799 BGN
5088 36%
 
800 - 1499 BGN
4120 29%
 
Над 1500 BGN
753 5%
 
Без доход
312 2%
 
Отказали отговор
2305 16%
Общо 14155 100%