Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
51643 54%
 
Жена
43151 46%
Общо 94794 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
721 1%
 
18-24
6155 6%
 
25-29
11076 12%
 
30-34
8989 9%
 
35-39
12573 13%
 
40-44
17836 19%
 
45-49
13233 14%
 
50-54
7863 8%
 
55 +
16348 17%
Общо 94794 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
631 1%
 
Основно
2556 3%
 
Средно
34310 36%
 
Бакалавър
32255 34%
 
Магистър или Доктор
25042 26%
Общо 94794 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
10077 11%
 
400 - 799 BGN
23485 25%
 
800 - 1499 BGN
24070 25%
 
Над 1500 BGN
15416 16%
 
Без доход
4034 4%
 
Отказали отговор
17712 19%
Общо 94794 100%