Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
52550 52%
 
Жена
49102 48%
Общо 101652 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1083 1%
 
18-24
8142 8%
 
25-29
10959 11%
 
30-34
12584 12%
 
35-39
16260 16%
 
40-44
10032 10%
 
45-49
10166 10%
 
50-54
10349 10%
 
55 +
22077 22%
Общо 101652 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
1901 2%
 
Средно
56092 55%
 
Бакалавър
19107 19%
 
Магистър или Доктор
24552 24%
Общо 101652 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
11861 12%
 
400 - 799 BGN
29349 29%
 
800 - 1499 BGN
24295 24%
 
Над 1500 BGN
13535 13%
 
Без доход
3720 4%
 
Отказали отговор
18892 19%
Общо 101652 100%