Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
17816 46%
 
Жена
21210 54%
Общо 39026 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1076 3%
 
18-24
5576 14%
 
25-29
3906 10%
 
30-34
4883 13%
 
35-39
4917 13%
 
40-44
6037 15%
 
45-49
3771 10%
 
50-54
2383 6%
 
55 +
6477 17%
Общо 39026 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
550 1%
 
Основно
1573 4%
 
Средно
19519 50%
 
Бакалавър
5993 15%
 
Магистър или Доктор
11391 29%
Общо 39026 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
5818 15%
 
400 - 799 BGN
11208 29%
 
800 - 1499 BGN
14326 37%
 
Над 1500 BGN
1656 4%
 
Без доход
5600 14%
 
Отказали отговор
418 1%
Общо 39026 100%