Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
58836 48%
 
Жена
63827 52%
Общо 122663 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2935 2%
 
18-24
11928 10%
 
25-29
15611 13%
 
30-34
14805 12%
 
35-39
17182 14%
 
40-44
14621 12%
 
45-49
13710 11%
 
50-54
9945 8%
 
55 +
21926 18%
Общо 122663 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
346 0%
 
Основно
5414 4%
 
Средно
60031 49%
 
Бакалавър
5452 4%
 
Магистър или Доктор
51420 42%
Общо 122663 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
14542 12%
 
400 - 799 BGN
34837 28%
 
800 - 1499 BGN
30523 25%
 
Над 1500 BGN
14635 12%
 
Без доход
7823 6%
 
Отказали отговор
20303 17%
Общо 122663 100%