Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
58380 47%
 
Жена
66679 53%
Общо 125059 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
10703 9%
 
25-29
12079 10%
 
30-34
23047 18%
 
35-39
19174 15%
 
40-44
13152 11%
 
45-49
10853 9%
 
50-54
10675 9%
 
55 +
25376 20%
Общо 125059 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
2914 2%
 
Средно
71075 57%
 
Бакалавър
21885 17%
 
Магистър или Доктор
29185 23%
Общо 125059 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
13811 11%
 
400 - 799 BGN
34048 27%
 
800 - 1499 BGN
33019 26%
 
Над 1500 BGN
13676 11%
 
Без доход
4176 3%
 
Отказали отговор
26329 21%
Общо 125059 100%