Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
8325 39%
 
Жена
12981 61%
Общо 21306 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
426 2%
 
18-24
2538 12%
 
25-29
1481 7%
 
30-34
3188 15%
 
35-39
1423 7%
 
40-44
2809 13%
 
45-49
2516 12%
 
50-54
3264 15%
 
55 +
3661 17%
Общо 21306 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
393 2%
 
Основно
1625 8%
 
Средно
10176 48%
 
Бакалавър
3110 15%
 
Магистър или Доктор
6002 28%
Общо 21306 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4597 22%
 
400 - 799 BGN
8182 38%
 
800 - 1499 BGN
3787 18%
 
Над 1500 BGN
1528 7%
 
Без доход
3023 14%
 
Отказали отговор
189 1%
Общо 21306 100%