Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
14710 42%
 
Жена
20182 58%
Общо 34892 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
918 3%
 
18-24
4477 13%
 
25-29
2590 7%
 
30-34
4911 14%
 
35-39
4271 12%
 
40-44
4582 13%
 
45-49
4289 12%
 
50-54
3578 10%
 
55 +
5276 15%
Общо 34892 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
1675 5%
 
Средно
19758 57%
 
Бакалавър
6069 17%
 
Магистър или Доктор
7390 21%
Общо 34892 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
5136 15%
 
400 - 799 BGN
10133 29%
 
800 - 1499 BGN
7620 22%
 
Над 1500 BGN
3039 9%
 
Без доход
2570 7%
 
Отказали отговор
6394 18%
Общо 34892 100%