Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
16865 39%
 
Жена
26396 61%
Общо 43261 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
349 1%
 
18-24
4977 12%
 
25-29
3615 8%
 
30-34
3228 7%
 
35-39
6260 14%
 
40-44
6647 15%
 
45-49
4611 11%
 
50-54
5106 12%
 
55 +
8468 20%
Общо 43261 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
1125 3%
 
Средно
26077 60%
 
Бакалавър
9221 21%
 
Магистър или Доктор
6838 16%
Общо 43261 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6668 15%
 
400 - 799 BGN
15316 35%
 
800 - 1499 BGN
8956 21%
 
Над 1500 BGN
2069 5%
 
Без доход
2523 6%
 
Отказали отговор
7729 18%
Общо 43261 100%