Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
13278 46%
 
Жена
15334 54%
Общо 28612 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
68 0%
 
18-24
2081 7%
 
25-29
3507 12%
 
30-34
3286 11%
 
35-39
4775 17%
 
40-44
3541 12%
 
45-49
4292 15%
 
50-54
2515 9%
 
55 +
4547 16%
Общо 28612 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
369 1%
 
Средно
10782 38%
 
Бакалавър
12351 43%
 
Магистър или Доктор
5110 18%
Общо 28612 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
3631 13%
 
400 - 799 BGN
8012 28%
 
800 - 1499 BGN
6057 21%
 
Над 1500 BGN
2244 8%
 
Без доход
1780 6%
 
Отказали отговор
6888 24%
Общо 28612 100%