Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
98499 35%
 
Жена
182650 65%
Общо 281149 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4430 2%
 
18-24
21263 8%
 
25-29
25480 9%
 
30-34
30200 11%
 
35-39
30820 11%
 
40-44
37640 13%
 
45-49
36205 13%
 
50-54
28305 10%
 
55 +
66806 24%
Общо 281149 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1171 0%
 
Основно
9561 3%
 
Средно
94678 34%
 
Бакалавър
104099 37%
 
Магистър или Доктор
71640 25%
Общо 281149 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
32656 12%
 
400 - 799 BGN
94904 34%
 
800 - 1499 BGN
65322 23%
 
Над 1500 BGN
28390 10%
 
Без доход
18409 7%
 
Отказали отговор
41468 15%
Общо 281149 100%