Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
104348 36%
 
Жена
188694 64%
Общо 293042 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4828 2%
 
18-24
39353 13%
 
25-29
28866 10%
 
30-34
30864 11%
 
35-39
37311 13%
 
40-44
29851 10%
 
45-49
29555 10%
 
50-54
34807 12%
 
55 +
57607 20%
Общо 293042 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1780 1%
 
Основно
11541 4%
 
Средно
140060 48%
 
Бакалавър
53383 18%
 
Магистър или Доктор
86278 29%
Общо 293042 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
54492 19%
 
400 - 799 BGN
86993 30%
 
800 - 1499 BGN
80159 27%
 
Над 1500 BGN
22421 8%
 
Без доход
42496 15%
 
Отказали отговор
6481 2%
Общо 293042 100%