Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
12095 72%
 
Жена
4728 28%
Общо 16823 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
1624 10%
 
25-29
3157 19%
 
30-34
2545 15%
 
35-39
1495 9%
 
40-44
2810 17%
 
45-49
1891 11%
 
50-54
1810 11%
 
55 +
1491 9%
Общо 16823 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
1573 9%
 
Средно
12254 73%
 
Бакалавър
1459 9%
 
Магистър или Доктор
1537 9%
Общо 16823 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2544 15%
 
400 - 799 BGN
4945 29%
 
800 - 1499 BGN
4816 29%
 
Над 1500 BGN
762 5%
 
Без доход
846 5%
 
Отказали отговор
2910 17%
Общо 16823 100%