Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
124501 37%
 
Жена
208860 63%
Общо 333361 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
11907 4%
 
18-24
39347 12%
 
25-29
30196 9%
 
30-34
31448 9%
 
35-39
40206 12%
 
40-44
36290 11%
 
45-49
31793 10%
 
50-54
35926 11%
 
55 +
76248 23%
Общо 333361 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1113 0%
 
Основно
18434 6%
 
Средно
177180 53%
 
Бакалавър
63474 19%
 
Магистър или Доктор
73160 22%
Общо 333361 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
48096 14%
 
400 - 799 BGN
107937 32%
 
800 - 1499 BGN
73652 22%
 
Над 1500 BGN
22790 7%
 
Без доход
32587 10%
 
Отказали отговор
48299 14%
Общо 333361 100%