Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
66708 47%
 
Жена
76129 53%
Общо 142837 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
5397 4%
 
18-24
15426 11%
 
25-29
11425 8%
 
30-34
12987 9%
 
35-39
17594 12%
 
40-44
16326 11%
 
45-49
12255 9%
 
50-54
14949 10%
 
55 +
36478 26%
Общо 142837 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
344 0%
 
Основно
9277 6%
 
Средно
81343 57%
 
Бакалавър
24833 17%
 
Магистър или Доктор
27040 19%
Общо 142837 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
17725 12%
 
400 - 799 BGN
45286 32%
 
800 - 1499 BGN
29298 21%
 
Над 1500 BGN
10768 8%
 
Без доход
14548 10%
 
Отказали отговор
25212 18%
Общо 142837 100%