Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
56356 51%
 
Жена
53232 49%
Общо 109588 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4139 4%
 
18-24
7028 6%
 
25-29
5825 5%
 
30-34
10685 10%
 
35-39
13605 12%
 
40-44
15358 14%
 
45-49
15279 14%
 
50-54
13650 12%
 
55 +
24019 22%
Общо 109588 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
410 0%
 
Основно
7165 7%
 
Средно
44379 40%
 
Бакалавър
37049 34%
 
Магистър или Доктор
20585 19%
Общо 109588 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
14199 13%
 
400 - 799 BGN
35923 33%
 
800 - 1499 BGN
21921 20%
 
Над 1500 BGN
8743 8%
 
Без доход
9606 9%
 
Отказали отговор
19196 18%
Общо 109588 100%