Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
33927 50%
 
Жена
33650 50%
Общо 67577 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2107 3%
 
18-24
7354 11%
 
25-29
7065 10%
 
30-34
5975 9%
 
35-39
4457 7%
 
40-44
8316 12%
 
45-49
7934 12%
 
50-54
9323 14%
 
55 +
15046 22%
Общо 67577 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1167 2%
 
Основно
4119 6%
 
Средно
38774 57%
 
Бакалавър
8578 13%
 
Магистър или Доктор
14939 22%
Общо 67577 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
16368 24%
 
400 - 799 BGN
20874 31%
 
800 - 1499 BGN
18440 27%
 
Над 1500 BGN
4569 7%
 
Без доход
5831 9%
 
Отказали отговор
1495 2%
Общо 67577 100%