Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
70319 46%
 
Жена
81515 54%
Общо 151834 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
5833 4%
 
18-24
11892 8%
 
25-29
13070 9%
 
30-34
12812 8%
 
35-39
18956 12%
 
40-44
15703 10%
 
45-49
19168 13%
 
50-54
13709 9%
 
55 +
40691 27%
Общо 151834 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
877 1%
 
Основно
8397 6%
 
Средно
86483 57%
 
Бакалавър
26462 17%
 
Магистър или Доктор
29615 20%
Общо 151834 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
23097 15%
 
400 - 799 BGN
54421 36%
 
800 - 1499 BGN
28153 19%
 
Над 1500 BGN
9128 6%
 
Без доход
14377 9%
 
Отказали отговор
22658 15%
Общо 151834 100%