Аудитория на Automedia.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
28926 78%
 
Жена
7993 22%
Общо 36919 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
819 2%
 
18-24
1870 5%
 
25-29
3664 10%
 
30-34
5131 14%
 
35-39
5902 16%
 
40-44
4870 13%
 
45-49
4540 12%
 
50-54
3840 10%
 
55 +
6283 17%
Общо 36919 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
641 2%
 
Основно
475 1%
 
Средно
20577 56%
 
Бакалавър
5212 14%
 
Магистър или Доктор
10014 27%
Общо 36919 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4878 13%
 
400 - 799 BGN
10015 27%
 
800 - 1499 BGN
14559 39%
 
Над 1500 BGN
1276 3%
 
Без доход
5726 16%
 
Отказали отговор
465 1%
Общо 36919 100%