Аудитория на Automedia.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
69492 81%
 
Жена
16546 19%
Общо 86038 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1582 2%
 
18-24
6430 7%
 
25-29
8125 9%
 
30-34
11555 13%
 
35-39
12009 14%
 
40-44
15104 18%
 
45-49
12017 14%
 
50-54
6978 8%
 
55 +
12238 14%
Общо 86038 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1121 1%
 
Основно
1728 2%
 
Средно
30586 36%
 
Бакалавър
29284 34%
 
Магистър или Доктор
23319 27%
Общо 86038 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6422 7%
 
400 - 799 BGN
20639 24%
 
800 - 1499 BGN
22803 27%
 
Над 1500 BGN
15166 18%
 
Без доход
3630 4%
 
Отказали отговор
17378 20%
Общо 86038 100%