Аудитория на Automedia.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
73260 77%
 
Жена
21811 23%
Общо 95071 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1018 1%
 
18-24
9008 9%
 
25-29
10685 11%
 
30-34
12598 13%
 
35-39
14495 15%
 
40-44
13369 14%
 
45-49
9144 10%
 
50-54
10836 11%
 
55 +
13918 15%
Общо 95071 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
343 0%
 
Основно
2955 3%
 
Средно
54559 57%
 
Бакалавър
18925 20%
 
Магистър или Доктор
18289 19%
Общо 95071 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
8554 9%
 
400 - 799 BGN
26915 28%
 
800 - 1499 BGN
26979 28%
 
Над 1500 BGN
13345 14%
 
Без доход
5202 5%
 
Отказали отговор
14076 15%
Общо 95071 100%