Аудитория на Инвестор.БГ АД по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
686041 48%
 
Жена
752017 52%
Общо 1438058 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
68097 5%
 
18-24
178381 12%
 
25-29
142081 10%
 
30-34
165231 11%
 
35-39
197134 14%
 
40-44
145098 10%
 
45-49
139617 10%
 
50-54
133806 9%
 
55 +
268613 19%
Общо 1438058 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
5175 0%
 
Основно
109567 8%
 
Средно
776015 54%
 
Бакалавър
253426 18%
 
Магистър или Доктор
293875 20%
Общо 1438058 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
186981 13%
 
400 - 799 BGN
415308 29%
 
800 - 1499 BGN
318741 22%
 
Над 1500 BGN
127455 9%
 
Без доход
151225 11%
 
Отказали отговор
238348 17%
Общо 1438058 100%