Аудитория на Инвестор.БГ АД по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
600103 49%
 
Жена
636770 51%
Общо 1236873 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
42951 3%
 
18-24
119804 10%
 
25-29
126972 10%
 
30-34
132842 11%
 
35-39
162743 13%
 
40-44
160946 13%
 
45-49
143326 12%
 
50-54
104502 8%
 
55 +
242787 20%
Общо 1236873 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
10506 1%
 
Основно
58634 5%
 
Средно
428353 35%
 
Бакалавър
462134 37%
 
Магистър или Доктор
277246 22%
Общо 1236873 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
140366 11%
 
400 - 799 BGN
376475 30%
 
800 - 1499 BGN
289980 23%
 
Над 1500 BGN
127701 10%
 
Без доход
95410 8%
 
Отказали отговор
206941 17%
Общо 1236873 100%