Аудитория на Инвестор.БГ АД по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
708259 48%
 
Жена
761162 52%
Общо 1469421 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
76582 5%
 
18-24
186619 13%
 
25-29
152725 10%
 
30-34
169914 12%
 
35-39
201528 14%
 
40-44
146019 10%
 
45-49
138406 9%
 
50-54
130581 9%
 
55 +
267047 18%
Общо 1469421 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3947 0%
 
Основно
129389 9%
 
Средно
797445 54%
 
Бакалавър
255642 17%
 
Магистър или Доктор
282998 19%
Общо 1469421 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
182865 12%
 
400 - 799 BGN
440201 30%
 
800 - 1499 BGN
299210 20%
 
Над 1500 BGN
137473 9%
 
Без доход
158134 11%
 
Отказали отговор
251538 17%
Общо 1469421 100%