Аудитория на Blog.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
52143 42%
 
Жена
72973 58%
Общо 125116 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3692 3%
 
18-24
20481 16%
 
25-29
9584 8%
 
30-34
8993 7%
 
35-39
11408 9%
 
40-44
15735 13%
 
45-49
15319 12%
 
50-54
14824 12%
 
55 +
25080 20%
Общо 125116 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
329 0%
 
Основно
6609 5%
 
Средно
68177 54%
 
Бакалавър
18165 15%
 
Магистър или Доктор
31836 25%
Общо 125116 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
22921 18%
 
400 - 799 BGN
39436 32%
 
800 - 1499 BGN
30435 24%
 
Над 1500 BGN
8378 7%
 
Без доход
19621 16%
 
Отказали отговор
4325 3%
Общо 125116 100%