Аудитория на Blog.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
97771 45%
 
Жена
119420 55%
Общо 217191 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
13482 6%
 
18-24
22019 10%
 
25-29
15741 7%
 
30-34
16109 7%
 
35-39
22362 10%
 
40-44
29481 14%
 
45-49
24203 11%
 
50-54
22130 10%
 
55 +
51664 24%
Общо 217191 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2685 1%
 
Основно
14833 7%
 
Средно
71584 33%
 
Бакалавър
78431 36%
 
Магистър или Доктор
49658 23%
Общо 217191 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
27225 13%
 
400 - 799 BGN
70931 33%
 
800 - 1499 BGN
49020 23%
 
Над 1500 BGN
16053 7%
 
Без доход
24917 11%
 
Отказали отговор
29045 13%
Общо 217191 100%