Аудитория на Blog.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
120374 42%
 
Жена
166529 58%
Общо 286903 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
13446 5%
 
18-24
32691 11%
 
25-29
25122 9%
 
30-34
28810 10%
 
35-39
38461 13%
 
40-44
25339 9%
 
45-49
36069 13%
 
50-54
24785 9%
 
55 +
62180 22%
Общо 286903 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
708 0%
 
Основно
20612 7%
 
Средно
151443 53%
 
Бакалавър
48852 17%
 
Магистър или Доктор
65288 23%
Общо 286903 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
44083 15%
 
400 - 799 BGN
88164 31%
 
800 - 1499 BGN
58444 20%
 
Над 1500 BGN
18701 7%
 
Без доход
32151 11%
 
Отказали отговор
45360 16%
Общо 286903 100%