Аудитория на Gol.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
76884 63%
 
Жена
44373 37%
Общо 121257 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3922 3%
 
18-24
14235 12%
 
25-29
13399 11%
 
30-34
13592 11%
 
35-39
17134 14%
 
40-44
17526 14%
 
45-49
9904 8%
 
50-54
11572 10%
 
55 +
19973 16%
Общо 121257 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
760 1%
 
Основно
7502 6%
 
Средно
66056 54%
 
Бакалавър
21744 18%
 
Магистър или Доктор
25195 21%
Общо 121257 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
15737 13%
 
400 - 799 BGN
29077 24%
 
800 - 1499 BGN
27943 23%
 
Над 1500 BGN
13277 11%
 
Без доход
9927 8%
 
Отказали отговор
25296 21%
Общо 121257 100%