Аудитория на Gol.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
77936 72%
 
Жена
30963 28%
Общо 108899 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2775 3%
 
18-24
12123 11%
 
25-29
12085 11%
 
30-34
12751 12%
 
35-39
16689 15%
 
40-44
11804 11%
 
45-49
11090 10%
 
50-54
7304 7%
 
55 +
22278 20%
Общо 108899 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
816 1%
 
Основно
3480 3%
 
Средно
42619 39%
 
Бакалавър
33999 31%
 
Магистър или Доктор
27985 26%
Общо 108899 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
15136 14%
 
400 - 799 BGN
29614 27%
 
800 - 1499 BGN
23069 21%
 
Над 1500 BGN
16376 15%
 
Без доход
7302 7%
 
Отказали отговор
17402 16%
Общо 108899 100%