Аудитория на Gol.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
36279 71%
 
Жена
14557 29%
Общо 50836 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
728 1%
 
18-24
6164 12%
 
25-29
6525 13%
 
30-34
7455 15%
 
35-39
6320 12%
 
40-44
5495 11%
 
45-49
5895 12%
 
50-54
3740 7%
 
55 +
8514 17%
Общо 50836 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
280 1%
 
Основно
2002 4%
 
Средно
27479 54%
 
Бакалавър
9687 19%
 
Магистър или Доктор
11388 22%
Общо 50836 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6135 12%
 
400 - 799 BGN
19154 38%
 
800 - 1499 BGN
15870 31%
 
Над 1500 BGN
1178 2%
 
Без доход
8029 16%
 
Отказали отговор
470 1%
Общо 50836 100%