Аудитория на Investor.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
146700 62%
 
Жена
88652 38%
Общо 235352 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3434 1%
 
18-24
22295 9%
 
25-29
27007 11%
 
30-34
25735 11%
 
35-39
33939 14%
 
40-44
34966 15%
 
45-49
28520 12%
 
50-54
18560 8%
 
55 +
40896 17%
Общо 235352 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2550 1%
 
Основно
6444 3%
 
Средно
71550 30%
 
Бакалавър
89668 38%
 
Магистър или Доктор
65140 28%
Общо 235352 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
21705 9%
 
400 - 799 BGN
59729 25%
 
800 - 1499 BGN
61341 26%
 
Над 1500 BGN
37962 16%
 
Без доход
9843 4%
 
Отказали отговор
44772 19%
Общо 235352 100%