Аудитория на Investor.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
83878 54%
 
Жена
71014 46%
Общо 154892 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3140 2%
 
18-24
16471 11%
 
25-29
15337 10%
 
30-34
17561 11%
 
35-39
19412 13%
 
40-44
18702 12%
 
45-49
18059 12%
 
50-54
15782 10%
 
55 +
30428 20%
Общо 154892 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2032 1%
 
Основно
4184 3%
 
Средно
67226 43%
 
Бакалавър
26805 17%
 
Магистър или Доктор
54645 35%
Общо 154892 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
23576 15%
 
400 - 799 BGN
41960 27%
 
800 - 1499 BGN
53959 35%
 
Над 1500 BGN
7005 5%
 
Без доход
24595 16%
 
Отказали отговор
3797 2%
Общо 154892 100%