Аудитория на Investor.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
156807 58%
 
Жена
111942 42%
Общо 268749 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3991 1%
 
18-24
24297 9%
 
25-29
28874 11%
 
30-34
31579 12%
 
35-39
37778 14%
 
40-44
31456 12%
 
45-49
29720 11%
 
50-54
29240 11%
 
55 +
51814 19%
Общо 268749 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
760 0%
 
Основно
8347 3%
 
Средно
126915 47%
 
Бакалавър
56716 21%
 
Магистър или Доктор
76011 28%
Общо 268749 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
24907 9%
 
400 - 799 BGN
71689 27%
 
800 - 1499 BGN
70333 26%
 
Над 1500 BGN
40579 15%
 
Без доход
15555 6%
 
Отказали отговор
45686 17%
Общо 268749 100%