Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
304300 53%
 
Жена
269255 47%
Общо 573555 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
19521 3%
 
18-24
60830 11%
 
25-29
54990 10%
 
30-34
74700 13%
 
35-39
88915 16%
 
40-44
53791 9%
 
45-49
52827 9%
 
50-54
55498 10%
 
55 +
112483 20%
Общо 573555 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
937 0%
 
Основно
38510 7%
 
Средно
290167 51%
 
Бакалавър
110870 19%
 
Магистър или Доктор
133071 23%
Общо 573555 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
66319 12%
 
400 - 799 BGN
161943 28%
 
800 - 1499 BGN
134779 23%
 
Над 1500 BGN
70130 12%
 
Без доход
44739 8%
 
Отказали отговор
95645 17%
Общо 573555 100%