Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
249370 51%
 
Жена
241310 49%
Общо 490680 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
12403 3%
 
18-24
50794 10%
 
25-29
45156 9%
 
30-34
61764 13%
 
35-39
76244 16%
 
40-44
48909 10%
 
45-49
45708 9%
 
50-54
49421 10%
 
55 +
100281 20%
Общо 490680 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
280 0%
 
Основно
26130 5%
 
Средно
232706 47%
 
Бакалавър
101480 21%
 
Магистър или Доктор
130084 27%
Общо 490680 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
48147 10%
 
400 - 799 BGN
138399 28%
 
800 - 1499 BGN
122373 25%
 
Над 1500 BGN
56583 12%
 
Без доход
36436 7%
 
Отказали отговор
88742 18%
Общо 490680 100%