Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
236030 53%
 
Жена
207461 47%
Общо 443491 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8592 2%
 
18-24
30723 7%
 
25-29
44119 10%
 
30-34
52795 12%
 
35-39
61156 14%
 
40-44
57096 13%
 
45-49
47069 11%
 
50-54
41379 9%
 
55 +
100562 23%
Общо 443491 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2626 1%
 
Основно
12941 3%
 
Средно
139432 31%
 
Бакалавър
163330 37%
 
Магистър или Доктор
125162 28%
Общо 443491 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
45656 10%
 
400 - 799 BGN
129915 29%
 
800 - 1499 BGN
114560 26%
 
Над 1500 BGN
59875 14%
 
Без доход
23737 5%
 
Отказали отговор
69748 16%
Общо 443491 100%