Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
170207 49%
 
Жена
176634 51%
Общо 346841 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4911 1%
 
18-24
39287 11%
 
25-29
35592 10%
 
30-34
39187 11%
 
35-39
41579 12%
 
40-44
40491 12%
 
45-49
38238 11%
 
50-54
34508 10%
 
55 +
73048 21%
Общо 346841 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3262 1%
 
Основно
10780 3%
 
Средно
171090 49%
 
Бакалавър
60141 17%
 
Магистър или Доктор
101568 29%
Общо 346841 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
53705 15%
 
400 - 799 BGN
107924 31%
 
800 - 1499 BGN
108470 31%
 
Над 1500 BGN
20870 6%
 
Без доход
50156 14%
 
Отказали отговор
5716 2%
Общо 346841 100%