Цени на реклама в Dnes.bg
invest.MOBILE Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px

invest.MOBILE
Всички страници 900 000 115 000 12 лв.
Half banner
300x600 px

invest.MOBILE
Всички страници 900 000 115 000 18 лв.
Leader board
728x90 px

invest.MOBILE
Вътрешни страници 550 000 35 000 10 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Вътрешни страници 550 000 35 000
22 лв.
Wallpaper
Всички страници 900 000 115 000
30 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 900 000 115 000 40 лв.
Wallpaper with banner 300x600 Всички страници 900 000 115 000 44 лв.
Wallpaper with banner horizontal megaboard Всички страници 900 000 115 000 48 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 900 000 115 000
15 лв.
Parade Banner
1000x400
Всички страници 900 000 115 000
28 лв.
Corner Banner Всички страници 900 000
115 000
15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 900 000 115 000
15 лв.
Sticky Note Banner Всички страници 900 000
115 000
15 лв.
Site sessions
Вътрешни страници 300 000   28 лв.
Брандирано каре над статия
980x60 px
Вътрешни страници  
  6,50 лв.
PR Статия
      1 000 лв.
In Article Video Всички страници
    32 лв.
Video Pushdown Всички страници
    32 лв.
In-Article Billboard Всички страници
    26 лв.
3D Box Всички страници
900 000 115 000
27 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
900 000 115 000
15 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
900 000 115 000
21 лв.
Film Strip Всички страници
900 000 115 000
18 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
900 000 115 000
24 лв.
Pre-roll/Mid-roll
до 6 секунди
17 лв.
до 30 секунди
20 лв.
над 30 секунди
25 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** ДОПЪЛНИТЕЛНА ОТСТЪПКА ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА КАМПАНИЯ: При ЕДНОВРЕМЕННО закупуване на рекламно присъствие в сайтовете от Медийна група Investor.bg и в телевизия BG ON AIR ще получите допълнителна отстъпка от 10%

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените