Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
17455 35%
 
Жена
32659 65%
Общо 50114 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1129 2%
 
18-24
10580 21%
 
25-29
3760 8%
 
30-34
9271 18%
 
35-39
5395 11%
 
40-44
4900 10%
 
45-49
4374 9%
 
50-54
3230 6%
 
55 +
7475 15%
Общо 50114 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
207 0%
 
Основно
4661 9%
 
Средно
28491 57%
 
Бакалавър
8785 18%
 
Магистър или Доктор
7970 16%
Общо 50114 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6154 12%
 
400 - 799 BGN
9303 19%
 
800 - 1499 BGN
5991 12%
 
Над 1500 BGN
1888 4%
 
Без доход
6312 13%
 
Отказали отговор
20466 41%
Общо 50114 100%