Аудитория на Rabota.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
10013 42%
 
Жена
13994 58%
Общо 24007 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
812 3%
 
18-24
3708 15%
 
25-29
2161 9%
 
30-34
1218 5%
 
35-39
2147 9%
 
40-44
5084 21%
 
45-49
2283 10%
 
50-54
1767 7%
 
55 +
4827 20%
Общо 24007 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2 0%
 
Основно
590 2%
 
Средно
18594 77%
 
Бакалавър
2734 11%
 
Магистър или Доктор
2087 9%
Общо 24007 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
535 2%
 
400 - 799 BGN
1124 5%
 
800 - 1499 BGN
901 4%
 
Над 1500 BGN
225 1%
 
Без доход
4345 18%
 
Отказали отговор
16878 70%
Общо 24008 100%