Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
555665 52%
 
Жена
517176 48%
Общо 1072841 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
26988 3%
 
18-24
123271 11%
 
25-29
98767 9%
 
30-34
112245 10%
 
35-39
129290 12%
 
40-44
105802 10%
 
45-49
114918 11%
 
50-54
102848 10%
 
55 +
258712 24%
Общо 1072841 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
12034 1%
 
Основно
62950 6%
 
Средно
636992 59%
 
Бакалавър
189629 18%
 
Магистър или Доктор
171236 16%
Общо 1072841 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
38651 4%
 
400 - 799 BGN
126085 12%
 
800 - 1499 BGN
158122 15%
 
Над 1500 BGN
12048 1%
 
Без доход
64170 6%
 
Отказали отговор
673765 63%
Общо 1072841 100%