Аудитория на Dnes.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
609649 50%
 
Жена
616026 50%
Общо 1225675 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
22307 2%
 
18-24
130362 11%
 
25-29
78858 6%
 
30-34
131941 11%
 
35-39
165260 13%
 
40-44
124069 10%
 
45-49
153308 13%
 
50-54
134498 11%
 
55 +
285072 23%
Общо 1225675 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
8611 1%
 
Основно
60918 5%
 
Средно
765015 62%
 
Бакалавър
194484 16%
 
Магистър или Доктор
196647 16%
Общо 1225675 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
23008 2%
 
400 - 799 BGN
60126 5%
 
800 - 1499 BGN
106001 9%
 
Над 1500 BGN
12384 1%
 
Без доход
38488 3%
 
Отказали отговор
985669 80%
Общо 1225676 100%