Аудитория на Bloombergtv.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
74015 71%
 
Жена
30304 29%
Общо 104319 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4832 5%
 
18-24
5433 5%
 
25-29
13445 13%
 
30-34
15286 15%
 
35-39
6369 6%
 
40-44
8486 8%
 
45-49
15534 15%
 
50-54
10519 10%
 
55 +
24415 23%
Общо 104319 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
4375 4%
 
Основно
4119 4%
 
Средно
54967 53%
 
Бакалавър
19527 19%
 
Магистър или Доктор
21331 20%
Общо 104319 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
5572 5%
 
400 - 799 BGN
8648 8%
 
800 - 1499 BGN
26183 25%
 
Над 1500 BGN
4355 4%
 
Без доход
3160 3%
 
Отказали отговор
56401 54%
Общо 104319 100%