Аудитория на Bloombergtv.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
78470 59%
 
Жена
54540 41%
Общо 133010 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1130 1%
 
18-24
18728 14%
 
25-29
21189 16%
 
30-34
10954 8%
 
35-39
19257 14%
 
40-44
10296 8%
 
45-49
13626 10%
 
50-54
10058 8%
 
55 +
27773 21%
Общо 133011 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3304 2%
 
Основно
9860 7%
 
Средно
49235 37%
 
Бакалавър
43486 33%
 
Магистър или Доктор
27124 20%
Общо 133009 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
521 0%
 
400 - 799 BGN
1849 1%
 
800 - 1499 BGN
15367 12%
 
Над 1500 BGN
923 1%
 
Без доход
8852 7%
 
Отказали отговор
105498 79%
Общо 133010 100%