Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
349488 37%
 
Жена
602440 63%
Общо 951928 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
19844 2%
 
18-24
149486 16%
 
25-29
118646 12%
 
30-34
98644 10%
 
35-39
109734 12%
 
40-44
90521 10%
 
45-49
101234 11%
 
50-54
95611 10%
 
55 +
168207 18%
Общо 951927 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
6605 1%
 
Основно
60956 6%
 
Средно
563663 59%
 
Бакалавър
174958 18%
 
Магистър или Доктор
145746 15%
Общо 951928 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
37829 4%
 
400 - 799 BGN
70362 7%
 
800 - 1499 BGN
97333 10%
 
Над 1500 BGN
15139 2%
 
Без доход
40526 4%
 
Отказали отговор
690740 73%
Общо 951929 100%