Аудитория на Puls.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
311034 35%
 
Жена
576009 65%
Общо 887043 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
32090 4%
 
18-24
118562 13%
 
25-29
91835 10%
 
30-34
94238 11%
 
35-39
125048 14%
 
40-44
87189 10%
 
45-49
102531 12%
 
50-54
70606 8%
 
55 +
164944 19%
Общо 887043 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
9579 1%
 
Основно
56910 6%
 
Средно
505641 57%
 
Бакалавър
173756 20%
 
Магистър или Доктор
141157 16%
Общо 887043 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
59324 7%
 
400 - 799 BGN
154061 17%
 
800 - 1499 BGN
150985 17%
 
Над 1500 BGN
19793 2%
 
Без доход
63950 7%
 
Отказали отговор
438930 49%
Общо 887043 100%