Аудитория на Snimka.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
31062 54%
 
Жена
26430 46%
Общо 57492 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
1752 3%
 
18-24
6065 11%
 
25-29
5288 9%
 
30-34
6514 11%
 
35-39
5933 10%
 
40-44
11604 20%
 
45-49
6833 12%
 
50-54
8676 15%
 
55 +
4827 8%
Общо 57492 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
475 1%
 
Основно
5954 10%
 
Средно
26782 47%
 
Бакалавър
10309 18%
 
Магистър или Доктор
13972 24%
Общо 57492 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2827 5%
 
400 - 799 BGN
9852 17%
 
800 - 1499 BGN
16907 29%
 
Над 1500 BGN
2329 4%
 
Без доход
2259 4%
 
Отказали отговор
23318 41%
Общо 57492 100%