Аудитория на Gol.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
208028 88%
 
Жена
29424 12%
Общо 237452 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
5191 2%
 
18-24
26251 11%
 
25-29
19015 8%
 
30-34
20192 9%
 
35-39
30845 13%
 
40-44
26751 11%
 
45-49
23981 10%
 
50-54
25136 11%
 
55 +
60090 25%
Общо 237452 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3119 1%
 
Основно
13499 6%
 
Средно
156167 66%
 
Бакалавър
36726 15%
 
Магистър или Доктор
27941 12%
Общо 237452 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4094 2%
 
400 - 799 BGN
22449 9%
 
800 - 1499 BGN
42211 18%
 
Над 1500 BGN
3978 2%
 
Без доход
13447 6%
 
Отказали отговор
151273 64%
Общо 237452 100%