Аудитория на Gol.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
356872 79%
 
Жена
97068 21%
Общо 453940 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8254 2%
 
18-24
42584 9%
 
25-29
49698 11%
 
30-34
49189 11%
 
35-39
52894 12%
 
40-44
34250 8%
 
45-49
57947 13%
 
50-54
49646 11%
 
55 +
109480 24%
Общо 453942 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2808 1%
 
Основно
40643 9%
 
Средно
295086 65%
 
Бакалавър
65443 14%
 
Магистър или Доктор
49959 11%
Общо 453939 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4701 1%
 
400 - 799 BGN
14058 3%
 
800 - 1499 BGN
29483 6%
 
Над 1500 BGN
1655 0%
 
Без доход
8843 2%
 
Отказали отговор
395200 87%
Общо 453940 100%