Аудитория на Blog.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
78768 38%
 
Жена
128325 62%
Общо 207093 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
12105 6%
 
18-24
35738 17%
 
25-29
20347 10%
 
30-34
19784 10%
 
35-39
22882 11%
 
40-44
23299 11%
 
45-49
17837 9%
 
50-54
14058 7%
 
55 +
41041 20%
Общо 207091 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2047 1%
 
Основно
26357 13%
 
Средно
105765 51%
 
Бакалавър
35625 17%
 
Магистър или Доктор
37298 18%
Общо 207092 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
3559 2%
 
400 - 799 BGN
26996 13%
 
800 - 1499 BGN
17844 9%
 
Над 1500 BGN
4010 2%
 
Без доход
15904 8%
 
Отказали отговор
138780 67%
Общо 207093 100%