Аудитория на Blog.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
97013 42%
 
Жена
135890 58%
Общо 232903 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8921 4%
 
18-24
48881 21%
 
25-29
21894 9%
 
30-34
19521 8%
 
35-39
31864 14%
 
40-44
18833 8%
 
45-49
32132 14%
 
50-54
18191 8%
 
55 +
32666 14%
Общо 232903 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2031 1%
 
Основно
16730 7%
 
Средно
136861 59%
 
Бакалавър
42037 18%
 
Магистър или Доктор
35244 15%
Общо 232903 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
175500 75%
 
400 - 799 BGN
39806 17%
 
800 - 1499 BGN
10125 4%
 
Над 1500 BGN
3606 2%
 
Без доход
3352 1%
 
Отказали отговор
514 0%
Общо 232903 100%