Аудитория на Az-jenata.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
196711 25%
 
Жена
585463 75%
Общо 782174 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
22617 3%
 
18-24
121295 16%
 
25-29
80640 10%
 
30-34
80924 10%
 
35-39
94205 12%
 
40-44
78950 10%
 
45-49
87400 11%
 
50-54
72828 9%
 
55 +
143314 18%
Общо 782173 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
5646 1%
 
Основно
53941 7%
 
Средно
459838 59%
 
Бакалавър
134812 17%
 
Магистър или Доктор
127937 16%
Общо 782174 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
20928 3%
 
400 - 799 BGN
51999 7%
 
800 - 1499 BGN
57396 7%
 
Над 1500 BGN
20083 3%
 
Без доход
31784 4%
 
Отказали отговор
599983 77%
Общо 782173 100%