Аудитория на Az-jenata.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
153325 26%
 
Жена
428353 74%
Общо 581678 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
17550 3%
 
18-24
87159 15%
 
25-29
64211 11%
 
30-34
60395 10%
 
35-39
80151 14%
 
40-44
53002 9%
 
45-49
69641 12%
 
50-54
51149 9%
 
55 +
98420 17%
Общо 581678 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3238 1%
 
Основно
37413 6%
 
Средно
348103 60%
 
Бакалавър
113658 20%
 
Магистър или Доктор
79266 14%
Общо 581678 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
35383 6%
 
400 - 799 BGN
82152 14%
 
800 - 1499 BGN
68405 12%
 
Над 1500 BGN
13294 2%
 
Без доход
38780 7%
 
Отказали отговор
343664 59%
Общо 581678 100%