Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
70420 55%
 
Жена
57844 45%
Общо 128264 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
2754 2%
 
18-24
17613 14%
 
25-29
14033 11%
 
30-34
16727 13%
 
35-39
18078 14%
 
40-44
12199 10%
 
45-49
15588 12%
 
50-54
7297 6%
 
55 +
23975 19%
Общо 128264 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
722 1%
 
Основно
10894 8%
 
Средно
77283 60%
 
Бакалавър
21666 17%
 
Магистър или Доктор
17699 14%
Общо 128264 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
10438 8%
 
400 - 799 BGN
27489 21%
 
800 - 1499 BGN
19243 15%
 
Над 1500 BGN
3827 3%
 
Без доход
8903 7%
 
Отказали отговор
58364 46%
Общо 128264 100%