Аудитория на Start.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
55126 54%
 
Жена
47177 46%
Общо 102303 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
21025 21%
 
18-24
15027 15%
 
25-29
12849 13%
 
30-34
11856 12%
 
35-39
10170 10%
 
40-44
9834 10%
 
45-49
9512 9%
 
50-54
6689 7%
 
55 +
5342 5%
Общо 102304 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
65769 64%
 
Основно
13447 13%
 
Средно
12664 12%
 
Бакалавър
10150 10%
 
Магистър или Доктор
273 0%
Общо 102303 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
94390 92%
 
400 - 799 BGN
6091 6%
 
800 - 1499 BGN
1429 1%
 
Над 1500 BGN
219 0%
 
Без доход
165 0%
 
Отказали отговор
9 0%
Общо 102303 100%