Аудитория на Bgonair.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
130084 48%
 
Жена
140878 52%
Общо 270962 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
4460 2%
 
18-24
27653 10%
 
25-29
28806 11%
 
30-34
26532 10%
 
35-39
38275 14%
 
40-44
29026 11%
 
45-49
34463 13%
 
50-54
27924 10%
 
55 +
53823 20%
Общо 270962 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
2589 1%
 
Основно
8633 3%
 
Средно
148941 55%
 
Бакалавър
59804 22%
 
Магистър или Доктор
50995 19%
Общо 270962 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
13484 5%
 
400 - 799 BGN
33933 13%
 
800 - 1499 BGN
47719 18%
 
Над 1500 BGN
2569 1%
 
Без доход
18574 7%
 
Отказали отговор
154683 57%
Общо 270962 100%