Аудитория на Bgonair.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
376319 44%
 
Жена
484865 56%
Общо 861184 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8770 1%
 
18-24
78718 9%
 
25-29
55371 6%
 
30-34
74711 9%
 
35-39
93324 11%
 
40-44
89057 10%
 
45-49
112250 13%
 
50-54
123802 14%
 
55 +
225181 26%
Общо 861184 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
4977 1%
 
Основно
49396 6%
 
Средно
527491 61%
 
Бакалавър
130780 15%
 
Магистър или Доктор
148541 17%
Общо 861185 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
25527 3%
 
400 - 799 BGN
42895 5%
 
800 - 1499 BGN
65528 8%
 
Над 1500 BGN
3963 0%
 
Без доход
33432 4%
 
Отказали отговор
689840 80%
Общо 861185 100%