Аудитория на Aha.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
7960 56%
 
Жена
6257 44%
Общо 14217 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
0 0%
 
18-24
4926 35%
 
25-29
21 0%
 
30-34
1370 10%
 
35-39
5803 41%
 
40-44
509 4%
 
45-49
923 6%
 
50-54
295 2%
 
55 +
370 3%
Общо 14217 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
0 0%
 
Основно
74 1%
 
Средно
12291 86%
 
Бакалавър
1826 13%
 
Магистър или Доктор
26 0%
Общо 14217 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4814 34%
 
400 - 799 BGN
6583 46%
 
800 - 1499 BGN
726 5%
 
Над 1500 BGN
1243 9%
 
Без доход
496 3%
 
Отказали отговор
355 2%
Общо 14217 100%