Аудитория на Инвестор.БГ АД по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
422784 45%
 
Жена
523585 55%
Общо 946369 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
25574 3%
 
18-24
125665 13%
 
25-29
107169 11%
 
30-34
96615 10%
 
35-39
107715 11%
 
40-44
107317 11%
 
45-49
105144 11%
 
50-54
97360 10%
 
55 +
173810 18%
Общо 946369 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
11076 1%
 
Основно
48089 5%
 
Средно
478672 51%
 
Бакалавър
159580 17%
 
Магистър или Доктор
248952 26%
Общо 946369 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
165314 17%
 
400 - 799 BGN
292884 31%
 
800 - 1499 BGN
264504 28%
 
Над 1500 BGN
62933 7%
 
Без доход
133695 14%
 
Отказали отговор
27039 3%
Общо 946369 100%