Аудитория на Инвестор.БГ АД по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
1493185 52%
 
Жена
1372842 48%
Общо 2866027 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
490308 17%
 
18-24
469281 16%
 
25-29
375192 13%
 
30-34
310937 11%
 
35-39
303616 11%
 
40-44
280574 10%
 
45-49
277025 10%
 
50-54
276029 10%
 
55 +
83067 3%
Общо 2866029 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1713169 60%
 
Основно
467651 16%
 
Средно
458412 16%
 
Бакалавър
201368 7%
 
Магистър или Доктор
25428 1%
Общо 2866028 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2526358 88%
 
400 - 799 BGN
251177 9%
 
800 - 1499 BGN
53540 2%
 
Над 1500 BGN
20413 1%
 
Без доход
13511 0%
 
Отказали отговор
1027 0%
Общо 2866026 100%