Аудитория на Tialoto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
77974 31%
 
Жена
170384 69%
Общо 248358 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
8790 4%
 
18-24
28639 12%
 
25-29
28040 11%
 
30-34
27785 11%
 
35-39
36502 15%
 
40-44
23658 10%
 
45-49
24865 10%
 
50-54
21025 8%
 
55 +
49054 20%
Общо 248358 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
4155 2%
 
Основно
17946 7%
 
Средно
140185 56%
 
Бакалавър
43227 17%
 
Магистър или Доктор
42845 17%
Общо 248358 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
16099 6%
 
400 - 799 BGN
32374 13%
 
800 - 1499 BGN
29580 12%
 
Над 1500 BGN
3646 1%
 
Без доход
9936 4%
 
Отказали отговор
156723 63%
Общо 248358 100%