Аудитория на Automedia.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
307610 84%
 
Жена
57079 16%
Общо 364689 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
6269 2%
 
18-24
42172 12%
 
25-29
36963 10%
 
30-34
40277 11%
 
35-39
39514 11%
 
40-44
38216 10%
 
45-49
43506 12%
 
50-54
37997 10%
 
55 +
79775 22%
Общо 364689 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1869 1%
 
Основно
20410 6%
 
Средно
239978 66%
 
Бакалавър
61302 17%
 
Магистър или Доктор
41130 11%
Общо 364689 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
7432 2%
 
400 - 799 BGN
32404 9%
 
800 - 1499 BGN
74426 20%
 
Над 1500 BGN
4261 1%
 
Без доход
17235 5%
 
Отказали отговор
228931 63%
Общо 364689 100%