Аудитория на Automedia.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
480725 79%
 
Жена
127072 21%
Общо 607797 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
15541 3%
 
18-24
82404 14%
 
25-29
66840 11%
 
30-34
44826 7%
 
35-39
86554 14%
 
40-44
58551 10%
 
45-49
81877 13%
 
50-54
54414 9%
 
55 +
116789 19%
Общо 607796 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
9646 2%
 
Основно
24941 4%
 
Средно
418701 69%
 
Бакалавър
80430 13%
 
Магистър или Доктор
74078 12%
Общо 607796 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
17212 3%
 
400 - 799 BGN
26171 4%
 
800 - 1499 BGN
59513 10%
 
Над 1500 BGN
4734 1%
 
Без доход
16963 3%
 
Отказали отговор
483204 80%
Общо 607797 100%