Аудитория на Teenproblem по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
88347 55%
 
Жена
73222 45%
Общо 161569 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
47543 29%
 
18-24
35575 22%
 
25-29
14771 9%
 
30-34
14742 9%
 
35-39
13188 8%
 
40-44
12667 8%
 
45-49
10284 6%
 
50-54
8402 5%
 
55 +
4395 3%
Общо 161567 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
77211 48%
 
Основно
39434 24%
 
Средно
25312 16%
 
Бакалавър
17467 11%
 
Магистър или Доктор
2145 1%
Общо 161569 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
147075 91%
 
400 - 799 BGN
11895 7%
 
800 - 1499 BGN
1902 1%
 
Над 1500 BGN
381 0%
 
Без доход
314 0%
 
Отказали отговор
2 0%
Общо 161569 100%