Аудитория на Teenproblem по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
68288 38%
 
Жена
112363 62%
Общо 180651 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
17553 10%
 
18-24
35269 20%
 
25-29
18294 10%
 
30-34
14966 8%
 
35-39
29134 16%
 
40-44
16131 9%
 
45-49
12184 7%
 
50-54
12328 7%
 
55 +
24792 14%
Общо 180651 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
3848 2%
 
Основно
27543 15%
 
Средно
94647 52%
 
Бакалавър
28328 16%
 
Магистър или Доктор
26285 15%
Общо 180651 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6992 4%
 
400 - 799 BGN
22385 12%
 
800 - 1499 BGN
17323 10%
 
Над 1500 BGN
10530 6%
 
Без доход
10579 6%
 
Отказали отговор
112842 62%
Общо 180651 100%