Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
68721 61%
 
Жена
44704 39%
Общо 113425 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
901 1%
 
18-24
8474 7%
 
25-29
10560 9%
 
30-34
20181 18%
 
35-39
24363 21%
 
40-44
10320 9%
 
45-49
9480 8%
 
50-54
10427 9%
 
55 +
18721 17%
Общо 113427 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
984 1%
 
Основно
1901 2%
 
Средно
68288 60%
 
Бакалавър
19179 17%
 
Магистър или Доктор
23074 20%
Общо 113426 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
3413 3%
 
400 - 799 BGN
6038 5%
 
800 - 1499 BGN
13209 12%
 
Над 1500 BGN
914 1%
 
Без доход
10510 9%
 
Отказали отговор
79342 70%
Общо 113426 100%