Аудитория на Imoti.net по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
48247 45%
 
Жена
58120 55%
Общо 106367 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
414 0%
 
18-24
9573 9%
 
25-29
12730 12%
 
30-34
15870 15%
 
35-39
14348 13%
 
40-44
11588 11%
 
45-49
18670 18%
 
50-54
9494 9%
 
55 +
13680 13%
Общо 106367 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
497 0%
 
Основно
2849 3%
 
Средно
61516 58%
 
Бакалавър
25197 24%
 
Магистър или Доктор
16308 15%
Общо 106367 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
6902 6%
 
400 - 799 BGN
17761 17%
 
800 - 1499 BGN
24588 23%
 
Над 1500 BGN
876 1%
 
Без доход
7800 7%
 
Отказали отговор
48440 46%
Общо 106367 100%