Аудитория на Az-deteto.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
22203 31%
 
Жена
49808 69%
Общо 72011 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
3355 5%
 
18-24
10843 15%
 
25-29
5803 8%
 
30-34
6811 9%
 
35-39
19472 27%
 
40-44
4627 6%
 
45-49
7608 11%
 
50-54
3441 5%
 
55 +
10051 14%
Общо 72011 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1143 2%
 
Основно
6585 9%
 
Средно
31311 43%
 
Бакалавър
19531 27%
 
Магистър или Доктор
13441 19%
Общо 72011 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
4692 7%
 
400 - 799 BGN
13069 18%
 
800 - 1499 BGN
16570 23%
 
Над 1500 BGN
3886 5%
 
Без доход
8573 12%
 
Отказали отговор
25221 35%
Общо 72011 100%