Аудитория на Az-deteto.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
31120 27%
 
Жена
85037 73%
Общо 116157 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
10907 9%
 
18-24
34690 30%
 
25-29
8851 8%
 
30-34
13918 12%
 
35-39
16741 14%
 
40-44
7031 6%
 
45-49
8245 7%
 
50-54
4831 4%
 
55 +
10942 9%
Общо 116156 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
1299 1%
 
Основно
17501 15%
 
Средно
63818 55%
 
Бакалавър
15497 13%
 
Магистър или Доктор
18042 16%
Общо 116157 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
2049 2%
 
400 - 799 BGN
6685 6%
 
800 - 1499 BGN
11516 10%
 
Над 1500 BGN
9891 9%
 
Без доход
4559 4%
 
Отказали отговор
81456 70%
Общо 116156 100%