Аудитория на Investor.bg по данни на Gemius
 
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
418068 72%
 
Жена
159753 28%
Общо 577821 100%
 
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
9686 2%
 
18-24
81686 14%
 
25-29
54272 9%
 
30-34
61892 11%
 
35-39
59736 10%
 
40-44
60319 10%
 
45-49
69307 12%
 
50-54
60546 10%
 
55 +
120377 21%
Общо 577821 100%
 
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
5504 1%
 
Основно
35528 6%
 
Средно
346953 60%
 
Бакалавър
102676 18%
 
Магистър или Доктор
87160 15%
Общо 577821 100%
 
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
18824 3%
 
400 - 799 BGN
71415 12%
 
800 - 1499 BGN
116279 20%
 
Над 1500 BGN
8325 1%
 
Без доход
34632 6%
 
Отказали отговор
328346 57%
Общо 577821 100%