Аудитория на Investor.bg по данни на Gemius
Пол
Посетители
Процент
 
Мъж
616542 67%
 
Жена
300530 33%
Общо 917072 100%
Възраст
Посетители
Процент
 
15-17
23566 3%
 
18-24
117839 13%
 
25-29
85225 9%
 
30-34
86901 9%
 
35-39
120318 13%
 
40-44
89690 10%
 
45-49
114565 12%
 
50-54
86556 9%
 
55 +
192412 21%
Общо 917072 100%
Образование
Посетители
Процент
 
Начално или без образованиe
13039 1%
 
Основно
51396 6%
 
Средно
576808 63%
 
Бакалавър
134628 15%
 
Магистър или Доктор
141200 15%
Общо 917071 100%
Личен доход
Посетители
Процент
 
Под 399 BGN
19745 2%
 
400 - 799 BGN
47621 5%
 
800 - 1499 BGN
88957 10%
 
Над 1500 BGN
10423 1%
 
Без доход
38839 4%
 
Отказали отговор
711485 78%
Общо 917070 100%