Цени на реклама в Teenproblem.net
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 75 000 25 000 12 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 75 000 25 000 15 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 75 000 25 000 10 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 75 000 25 000 15 лв.
Wallpaper Всички страници 75 000 25 000 20 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Всички страници 75 000 25 000 26 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
75 000 25 000 15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 75 000 25 000
15 лв.
PR статия
      500 лв.
In Article Video Всички страници
  18 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  15 лв.
3D Box Всички страници
75 000 25 000
16 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
75 000 25 000
19 лв.
Film Strip Всички страници
75 000 25 000
17 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
75 000 25 000
15 лв.
Poststitial Всички страници
40 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС