Цени на реклама в Posoka.com
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Страници с оферти 7 000 2 000 17 лв
Half banner
300x600 px
Страници с оферти 7 000 2 000 23 лв
Leader board
728x90 px
Страници с оферти 1 000 300 12 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Страници с оферти 1 000 300 24 лв.
3D Cube 300x250 Страници с оферти
7 000 2 000
22 лв.
3D Cube 300x600 Страници с оферти
7 000 2 000
29 лв.
Footer Banner Страници с оферти 7 000 2 000
17 лв.
320x50 px Mobile view 1 000 300 12 лв.
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС