Цени на реклама в Posoka.com
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Страници с оферти 7 000 2 000 10 лв
Half banner
300x600 px
Страници с оферти 7 000 2 000 15 лв
Leader board
728x90 px
Листинги с оферти 1 000 300 8 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
970х250 рх

Листинги с оферти 1 000 300 18 лв.
3D Cube 300x250 Страници с оферти
7 000 2 000
13 лв.
3D Cube 300x600 Страници с оферти
7 000 2 000
19 лв.
Film Strip Страници с оферти
7 000 2 000
16 лв.
Multi-rotation cuboid Страници с оферти
7 000 2 000
21 лв.
320x50 px Mobile view 1 000 300 8 лв.
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС