Цени на реклама в Start.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Leader board
728x90 px
Всички страници 85 000 30 000 14 лв.
Rectangle
300x250 px
Всички страници 85 000 30 000 22 лв.
Wallpaper Всички страници 85 000 30 000 43 лв.
VIP link На първа страница 25 000
избери
В избрани страници   избери

Възможност сами да поставяте и управлявате ВИП линкове

3D Cube 300x250 Всички страници
85 000 30 000
27 BGN
3D Cube 300x600 Всички страници
85 000 30 000
36 BGN
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС