Цени на реклама в Start.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Leader board
728x90 px
Всички страници 85 000 30 000 5 лв.
Rectangle
300x250 px
Всички страници 85 000 30 000 6 лв.
Wallpaper Всички страници 85 000 30 000 15 лв.
VIP link На първа страница 25 000
избери
В избрани страници   избери

Възможност сами да поставяте и управлявате ВИП линкове

3D Box Всички страници
85 000 30 000
13 BGN
3D Cube 300x250 Всички страници
85 000 30 000
9 BGN
3D Cube 300x600 Всички страници
85 000 30 000
12 BGN
Film Strip Всички страници
85 000 30 000
10 BGN
Multi-rotation cuboid Всички страници
85 000 30 000
12 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС