Цени на реклама в Bulgaria ON Air
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Цена*
Rectangle
300x250 px
Всички страници 20 000 6 000 15 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 20 000 6 000 20 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 20 000 6 000 8 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 20 000 6 000 22 лв.
Wallpaper

Всички страници 20 000 6 000 30 лв.
Wallpaper with banner
300x250 px
Всички страници 20 000 6 000 42 лв.
Footer Banner
970x90 px
Всички страници 20 000 6 000 18 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 20 000 6 000 18 лв.
3D Box Всички страници
20 000 6 000
31 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
20 000 6 000
19 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
20 000 6 000
25 лв.
Film Strip Всички страници
20 000 6 000
23 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
20 000 6 000
30 лв.
Poststitial Всички страници 8 700
40 лв.
Pre-roll/Mid-roll
Цени
ПР публикация   700 BGN
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС