Цени на реклама в Bulgaria ON Air
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Цена*
Rectangle
300x250 px
Всички страници 20 000 6 000 23 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 20 000 6 000 30 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 20 000 6 000 15 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 20 000 6 000 33 лв.
Wallpaper

Всички страници 20 000 6 000 45 лв.
Footer Banner
970x90 px
Всички страници 20 000 6 000 23 лв.
In-Article Billboard Всички страници
    39 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
20 000 6 000
23 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
20 000 6 000
30 лв.
Poststitial Всички страници 8 700
60 лв.
Pre-roll/Mid-roll
Цени
ПР публикация   1500 BGN
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС