Цени на реклама в Chernomore.bg
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 44 000 18 000 15 лв
Half banner
300x600 px
Всички страници 44 000 18 000 20 лв
Leader board
728x90 px
Всички страници 44 000 18 000 8 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
970х250 рх

Всички страници 44 000 18 000 22 лв.
Wallpaper Всички страници 44 000 18 000
30 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 44 000 18 000
42 лв.
Footer Banner 1000x90 Всички страници 44 000 18 000
18 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 44 000 18 000
18 лв.
3D Box Всички страници 44 000 18 000
31 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници 44 000 18 000
19 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници 44 000 18 000
25 лв.
Film Strip Всички страници 44 000 18 000
23 лв.
ПР публикация
700 лв.
Геотаргетиране: 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител: 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон: 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат: 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери: 20% оскъпяване
Synchronized banners: без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница: 50% оскъпяване

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** В почивни дни гарантираните импресии са 50% под посочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС