Цени на реклама в Chernomore.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 44 000 18 000 22 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 44 000 18 000 29 лв
Leader board
728x90 px
Всички страници 44 000 18 000 14 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 44 000 18 000 30 лв.
Wallpaper Всички страници 44 000 18 000
43 лв.
Poststitial Всички страници 44 000 18 000
58 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 44 000 18 000
22 лв.
In-article Billboard Вътрешни страници 44 000 18 000
24 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници 44 000 18 000
27 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници 44 000 18 000
36 лв.
ПР публикация****
875 лв.
Геотаргетиране: 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител: 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон: 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат: 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери: 20% оскъпяване
Synchronized banners: без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница: 50% оскъпяване

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака
В почивни дни гарантираните импресии са 50% под посочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС