Цени на реклама в Snimka.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 200 000 10 000 4 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 200 000 10 000 5 лв.
Wallpaper Всички страници 200 000 10 000 7 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 200 000 10 000 11 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 200 000 10 000 10 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 200 000 10 000
10 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
200 000 10 000
6 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
200 000 10 000
8 лв.
Film Strip Всички страници
200 000 10 000
6 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
200 000 10 000
7 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС