Цени на реклама в Puls.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 50 000 12 000
22 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 50 000 12 000
29 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 50 000 12 000
14 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 50 000 12 000
30 лв.
Wallpaper Всички страници 50 000 12 000
43 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
    22 лв.
PR статия         875 лв.
Тема на седмицата На всички страници без форум   продължителност 7 дни   2000 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  24 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
50 000 12 000
22 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
50 000 12 000
29 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС