Цени на реклама в Puls.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 50 000 12 000
15 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 50 000 12 000
18 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 50 000 12 000
10 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 50 000 12 000
20 лв.
Wallpaper Всички страници 50 000 12 000
30 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 50 000 12 000
36 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
    15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници     15 лв.
PR статия         500 лв.
Тема на седмицата На всички страници без форум   продължителност 7 дни   1000 лв.
Галерия На всички страници без форум   продължителност 7 дни   450 лв.
In Article Video Всички страници
  24 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  20 лв.
3D Box Всички страници
50 000 12 000
21 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
50 000 12 000
19 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
50 000 12 000
23 лв.
Film Strip Всички страници
50 000 12 000
21 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
50 000 12 000
21 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
Услуга
Описание
 
Период
Цена ***
Брандиране на тема от категория "Заболявания и състояния" Поставяне на банер с размер 300x250 px - 100% присъствие в конкретно заболяване и всички подстраници към него. 1 месец 380 лв.
Услуга Описание Брой теми от категория "Заболявания и състояния" Период Цена ***
        Пакетна цена Месечна цена
Спонсорски банер
"Amazing Targeting"
Поставяне на банер с размер 440x60 px -100% присъствие в конкретно заболяване и всички подстраници към него. 1 тема 3 месеца 450 лв 150 лв
1 тема 6 месеца 810 лв 135 лв
3 теми 3 месеца 1147,50 лв 127,50 лв
3 теми 6 месеца 2160 лв 120 лв
7 теми 6 месеца 3600 лв 85,71 лв
8 теми 12 месеца 7200 лв 75 лв
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС