Цени на реклама в Bloombergtv.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 12 000 5 000 33 лв.
Half banner ****
300x600 px
Всички страници 12 000 5 000 41 лв.
Leader board ****
728x90 px
Вътрешни страници 12 000 5 000 25 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Вътрешни страници 12 000 5 000 52 лв.
Wallpaper Всички страници 12 000 5 000 66 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 12 000 5 000 55 лв.
Стандартен PR   1750 лв.
In-Article Billboard Вътрешни страници
12 000 5 000 54 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
12 000 5 000 41 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
12 000 5 000 52 лв.
Poststitial Всички страници 1 460
76 лв.
Pre-roll
до 6 секунди
25 лв.
до 30 секунди
30 лв.
над 30 секунди
35 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака
***** Не се излъчва на начална страница.

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС
 
Телевизионна реклама
 
Bloomberg TV Bulgaria
 
 

За допълнителна информация може да се свържете с нашия търговски отдел.

КОНТАКТИ

Търговски отдел

тел: (+359 2) 812 98 65
reklama@bloombergtv.bg