reklama.investor.bg » за реклама » цени » automedia.investor.bg

Цени на реклама в Automedia.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 120 000 50 000 17 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 120 000 50 000
23 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 120 000 50 000
12 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 120 000 50 000
24 лв.
Wallpaper Всички страници 120 000 50 000
35 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
120 000
50 000 17 лв.
In Article Video Всички страници
  24 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  20 лв.
PR статия     700 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
120 000 50 000
22 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
120 000 50 000
29 лв.
Poststitial Всички страници 19 278
46 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС