reklama.investor.bg » за реклама » цени » automedia.investor.bg

Цени на реклама в Automedia.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 57 000 10 000 10 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 57 000 10 000
15 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 57 000 10 000
8 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 57 000 10 000
15 лв.
Wallpaper Всички страници 57 000 10 000
20 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 57 000 10 000
25 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
57 000
10 000 15 лв.
Corner Banner Всички страници 57 000 10 000 15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 57 000 10 000 15 лв.
PR статия     500 лв.
Video Pushdown Всички страници
  23 лв.
3D Box Всички страници
57 000 10 000
20 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
57 000 10 000
13 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
57 000 10 000
19 лв.
Film Strip Всички страници
57 000 10 000
18 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
57 000 10 000
20 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените