Цени на реклама в Boec.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 13 000 7 000 22 лв
Half banner
300x600 px
Всички страници 13 000 7 000 29 лв
Leader board
728x90 px
Всички страници 13 000 7 000 14 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 13 000 7 000 30 лв.
Wallpaper Всички страници 13 000 7 000
43 лв.
Poststitial Всички страници 13 000 7 000
58 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 13 000 7 000
22 лв.
In-article Billboard Вътрешни страници 13 000 7 000
24 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници 13 000 7 000
27 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници 13 000 7 000
36 лв.
PR статия****
875 лв.
Геотаргетиране: 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител: 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон: 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат: 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери: 20% оскъпяване
Synchronized banners: без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница: 50% оскъпяване

* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии
**** Дължина на заглавието до 80 знака
В почивни дни гарантираните импресии са 50% под посочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС