Цени на реклама в Tialoto.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 40 000 20 000
15 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 40 000 20 000
20 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници 40 000 20 000
10 лв.
Wallpaper Всички страници 40 000 20 000
30 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Всички страници 40 000 20 000
39 лв.
Wallpaper with banner 300x600

Всички страници 40 000 20 000
42 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 40 000 20 000
20 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
    15 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници     15 лв.
PR статия     500 лв.
In Article Video Всички страници
  21 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  17 лв.
3D Box Всички страници
40 000 20 000
18 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
40 000 20 000
19 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
40 000 20 000
26 лв.
Film Strip Всички страници
40 000 20 000
16 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
40 000 20 000
21 лв.
Poststitial Всички страници 5 530
40 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС