Цени на реклама в Investor.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px
Всички страници 180 000 25 000
24 лв.
Half banner
300x600 px
Всички страници 180 000 25 000
30 лв.
Leader board
728x90 px
Всички страници
140 000 18 000
18 лв.
Wallpaper
Всички страници 180 000 25 000 48 лв.
Wallpaper with banner 300x250 Всички страници 180 000 25 000 55 лв.
Wallpaper with banner 300x600 Всички страници 180 000 25 000 57 лв.
Wallpaper with banner horizontal megaboard Всички страници 180 000 25 000 59 лв.
Horizontal Megaboard
960x200 px
Всички страници 140 000 18 000
38 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници 180 000 25 000
40 лв.
Sticky Scroll Banner Всички страници 180 000 25 000
40 лв.
PR Статия
      1 200 лв.
In Article Video Всички страници
  48 лв.
In-Article Billboard Всички страници
  39 лв.
3D Box Всички страници
180 000 18 000
42 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
180 000 25 000
30 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
180 000 25 000
38 лв.
Film Strip Всички страници
180 000 25 000
32 лв.
Multi-rotation cuboid Всички страници
180 000 25 000
35 лв.
Poststitial Всички страници 4 125
55 лв.
Pre-roll/Mid-roll
Цени
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 20% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС