Цени на реклама в Az-deteto.bg
Оскъпяване
Рекламен формат
Описание
Макет
Импресии *
Уникални **
Цена ***
Rectangle
300x250 px - 1a
Всички страници 15 000
10 лв.
Rectangle
300x250 px - 1б
Всички страници без начална
10 000 6 лв.
Half banner
300х600
Всички страници без начална
10 000 15 лв.
Wallpaper Всички страници 15 000
20 лв.
Wallpaper with banner 300x250

Всички страници 15 000
29 лв.
Footer Banner
1000x90 px
Всички страници
15 000
15 лв.
Corner Banner Всички страници 15 000  
15 лв.
3D Cube 300x250 Всички страници
15 000
13 лв.
3D Cube 300x600 Всички страници
15 000
19 лв.
Геотаргетиране 20% оскъпяване
Планиране на уникален потребител 20% оскъпяване
Таргетиране по часови диапазон 20% оскъпяване
Включване на TVC към формат 10% оскъпяване
Floating, expandable, scratch банери 20% оскъпяване
Synchronized banners без оскъпяване ако няма нестандартни елементи
Завишение за таргетирани страници или начална страница 50% оскъпяване
* Импресии на дневна база
** Уникални потребители на дневна база
*** Всички цени са без ДДС и са за 1000 импресии

В почивните дни гарантираните импресии са 50% от горепосочените
Кампании с Audience Segments - 30 % оскъпяване на CPM и минимален бюджет от 1200 лв. без ДДС